İŞİTME SAĞLIĞI AİLESİNE DUYURUMUZDUR.

İŞİTME SAĞLIĞI AİLESİNE DUYURUMUZDUR
İşitme Profesyonelleri Derneği 1. Olağan Genel Kurulu 16 Aralık 2017 Cumartesi günü Ankara Ataköşk Otel’de yapıldı. Katılım gösteren ve katkı sunan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.
Genel kurul sonrası yaptığımız Workshop için emek harcayarak bizlere vaka örnekleri hazırlayan ve sunan Başak Hanım, Şeyda Hanım ve Çağlar Bey’e dernek yönetim kurulumuz olarak teşekkür ederiz.
Workshop sonrası yaptığımız sektör paneline katılım gösteren Sektörün kıymetli temsilcilerinden (bayanlara öncelik ve diğerleri alfabetik yazımla) Seda Hanım, Arslan Bey, Can Bey, Korhan Bey ve Şenol Bey’e teşekkür ederiz.
Sektörümüzün güncel konularından olan SGK Sözleşmesi konusunda görüşmek ve ortak eylem planı belirlemek adına bizlerle olan İŞİTSAD Yönetim Kurulu’na teşekkür ederiz.
Yaptığımız panel sonunda ortak olarak aldığımız kararlar şöyledir;
1-İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezleri olarak önceliğimiz işitme cihazı kullanıcılarının memnun kullanıcı olabilmelerini sağlayabilmektir.
2-Sözleşmedeki sakıncalı maddeler için gerekçeli sebepler belirtilerek düzeltme talebinde bulunacağız. Kurumun da bu konuda bizleri anlayışla karşılayacağını umut ediyoruz.
3-İtiraz edeceğimiz maddelerin değiştirilmesi için güç birliği yaparak ortak eylem ve söylemlerde bulunacağız. Sözleşmenin imzalanabilir hale gelmesi için yapacağımız başvurularımızın olumlu olarak sonuçlanmasını bekleyeceğiz ve istediğimiz düzeltmeler yapıldığında sözleşmelerimizi imzalayacağız.
4-Çok kısa süre içinde sizlerle de paylaşacağımız gerekçeli itiraz dilekçesinin her bir merkez sahibi olarak sizlerin de bireysel olarak BİMER’e yazmanızı talep edeceğiz.
5-Güncel olarak İşitme Merkezleri sorumlu müdürlerinin odyolog olması için yapılan girişimlere yönelik olarak hiç kimsenin mağdur edilmemesi için gerekli olan çalışmalar başlatılmış olup gerekli başvurular yapılacaktır. İŞPRODER olarak tüm meslek gruplarına eşit mesafede olduğumuzun bilinmesini ve bu konuda şüphesi olanların www.isproder.org adresinde mevcut olan kuruluş çağrısı yazımızı tekrar okumalarını rica ederiz.
Halkın işitme sağlığını öncelik olarak gören tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmaya, mümkün olabilecek katkıları sunmaya hazır olduğumuzun bilinmesini arzu ederek tüm sektöre saygılarımızı sunarız.
Alim ERKEN
İşitme Profesyonelleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

.

16-19 Kasım zorunlu mesul müdürlük eğitimi için program önerimiz.

Aşağıda 16-19 Kasım tarihlerinde işitme merkezleri mesul müdürlerine yönelik olarak yapılacak olan eğitim için Tıbbi Cihaz Kurumunca derneğimizden istenilen egitim içeriği ve eğitmen önerisi talebine cevaben derneğimiz yönetim kurulunca belirlenen konular ve eğitmenler için önerimiz mevcuttur. Bundan başka şekilde derneğimiz hakkında konuşulanlar dedikodudan ibaret olup gerçeği yansıtmamaktadır. Tıbbi Cihaz Kurumuna
16-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan bölgesel eğitim toplantısında aşağıda belirttiğimiz konuların sektöre fayda ve katkı sunacağı görüşündeyiz. Eğitim konuları yanında belirtilen isimler bu konuyu anlatmaları için önerimizdir.

· Pediatrik vakalarda odyolojik verilerin okunması ve cihaza uyarlanması (Ebru Kösemihal)

· İşitsel nöropati vakalarında işitme cihazı kullanımı (Ebru Kösemihal)

· Orta Kulak patolojilerinde işitme cihazı kullanımı (Armağan İncesulu)

· Kulak anatomisinin uygulamadaki etkileri (Armağan İncesulu)

· Çift işitme cihazı kullanımının önemi ve gerekliliği (Mehmet Akşit)

· Gerçek Kulak Ölçümü (REM) uygulama yöntemi ve önemi (Mehmet Akşit)

· Kulak kalıbı çeşitleri ve akustik etkileri (Mehmet Akşit)

· Yanlış işitme cihazı adaptasyonunun sonuçları (Atılım Atılgan)

· İşitme cihazına adaptasyon süreci ve kontrolün önemi (Atılım Atılgan)

· İşitme merkezleri ve Tıbbi Etik (Alim Erken)

· Sektör Paneli : Derneklerin amacı ve ilkeleri

Eğitmen olarak yukarıda ismi geçenlerin haricinde de pek çok kıymetli akademisyen elbette mevcuttur. Yukarıda ismini önerdiğimiz kişiler bu konuları tıbbi kongrelerde zaten anlattıkları için ve işitme cihazı uygulaması işi ile uğraşmış oldukları için tarafımızca önerilmiştir. Saygılarımızla.

Duyuru 06 Ekim 2017 – SGK’ya tavsiye niteliğindeki yazımız ve başvurumuz

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 06.10.2017
ANKARA

Bilindiği üzere işitme cihazı satış ve uygulaması sadece Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olan işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinde yapılabilmekte ve kurumunuz tıbbi cihaz ödemesi kuralları çerçevesinde de hak sahiplerine ödeme yapılmaktadır.
Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu ise tıbbi cihazların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda pek çok yasa, yönetmelik ve mevzuat ile düzenleme ve denetleme yapmaktadır. Diğer tüm tıbbi cihazlar gibi işitme cihazları da reklam, tanıtım ve satışa yönelik mevzuatlara tabiidir. İlgili mevzuata göre işitme cihazı raporu verilen vatandaşa o ildeki ruhsatlı işitme merkezlerinin iletişim bilgilerini içeren bir liste verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu uygulamadaki temel amaç haksız rekabetin önlenmesi ve vatandaşın mağdur olmasının önlenmesidir. Bu amaç derneğimizin de kuruluş amaçlarından biridir. İsim veya adres verilerek her hangi bir firmaya yönlendirilen hastalar büyük çoğunluğu kendilerini oradan almak zorundaymış gibi hissetmekte ve yönlendirildikleri yerden başka bir yere gitmemektedirler. Hastaya firma işaret etmenin mevzuat ile yasaklanmasının ve liste verilmesinin zorunlu kılınması maalesef hasta mağduriyetini ve haksız rekabeti önleyememektedir. Hastaya raporu ile beraber işitme merkezleri listesi verilmekte ama bazı kişilerce listedeki sıra numarası işaret edilerek o firmaya gitmesi söylenmektedir. Yönlendirme işlemi sözlü yapıldığı için maalesef bunun tespiti ve ispatı da yapılamamaktadır. Bu şekilde yapılan bu yönlendirmelerin ispatı sadece yönlendirilen hastalardır, ancak büyük çoğunluğu hastanesi ile sorun yaşamamak adına bunu yazılı beyan etmekten çekinmektedirler. Vatandaşın bu çekincede olması bazı simsarların veya yönlendirme yapan hastane personelinin de işlerini kolaylaştırmakta olduğundan aynı yöntemi devam ettirmektedirler. Maalesef şahit olduğumuz türlü türlü hasta yönlendirme yöntemleri geliştirilmiş durumdadır. Hekim, hekim sekreteri, odyolojik test birimi çalışanları, poliklinik memurları, heyet raporu birimi çalışanları, hastane içinde bulunan özel sektör çalışanı simsarlar olmak üzere farklı şekillerde yönlendirme yapılmakta olup bunun sonunda ihtiyaç sahibi vatandaşlar kentin en uzak noktasına bile gönderilebilmektedir. Bu durum özel hastaneler için de geçerlidir ve hatta “biz özel kurumuz” denilerek daha da ileri seviyelere taşınabilmektedir.
İşitme Profesyonelleri Derneği olarak halkımızın bu tür mağduriyetler yaşamaması için, ülkemizde temiz toplum, temiz ve etik ticaret anlayışının hakim olabilmesi için kurumunuza bir öneri ile talepte bulunuyoruz. İşitme cihazı ödemelerini yapan SGK İl Sağlık İşleri Müdürlükleri tarafından her ay sonunda hazırlanacak liste ile hastaların işitme cihazı reçetelerinin hangi doktor tarafından yazıldığını ve o hastanın hangi işitme merkezinden cihaz aldığının ilan edilmesi ile kurulmuş olan ikili ilişkilerin oraya konulması ve tekrarının engellenmesi mümkün olacaktır. İlan edeceğiniz liste sayesinde bir bölgedeki hastaneden özellikle bir merkeze yönlendirme var ise hemen anlaşılabilecektir. Liste ile bir merkezin bir polikliniğinden alınan rapor ve reçetenin hangi merkezde yığılma gösterdiği veya homojen dağılım olduğu görülebilecektir. Özel Hastaneler için yapılabilecek hasta takibi de zaten TC kimlik numarası ile mümkündür. Hastanın işitme cihazı raporu alması hangi özel merkezden geçerek kısa süre içinde hangi devlet devlet hastanesi polikliniğine ve oradan da hangi işitme merkezine yönlendirildiği de kurumunuz listelemesi ile anlaşılabilecektir.
Yönlendirmeye alet veya vesile olanlar için öyle bir listenin yayınlanacak olmasının caydırıcı, önleyici ve engelleyici sebeplere vesile olacağını, hatta kanunca yasaklanmış bu tür ilişkiler için delil mahiyetinde olacağını düşünüyoruz. Gereğinin yapılarak konu hakkında derneğimizin de bilgilendirilmesini saygılarımızla arz ederiz.
İŞİTME PROFESYONELLERİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Alim ERKEN

Duyuru 16 Eylül 2017

16 Eylül 2017

Değerli İşitme Sağlığı Ailesi,
İşitme Profesyonelleri Derneği olarak resmi kuruluş işlemlerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Kurucular kurulu için gönüllü olarak katılan kişiler olarak “Ortak hedef, ortak akıl” sloganı ile çıktığımız bu yolda amacımız işitme sağlığı ile ilgili faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlar arasında fikir paylaşımı, iletişim ve denetim mekanizmaları geliştirerek işitme kayıplı bireylerin daha kaliteli ve daha iyi hizmete ulaşabilmelerindeki engellerin kaldırılabilmesidir. Yönetim kurulu kurucular kurulunda yapılan oylama ile belirlenmiştir. Tüzüğümüz hep beraber fikir birliği içinde oluşturulmuş, kurucular kurulunda onaylandıktan sonra resmi kuruluşumuz gerçekleştirilmiştir.
İŞPRODER kurucular kurulu olarak bizler, sektörümüzü uzun yıllardır temsil etmekte olan farklı dernekler olmasına rağmen tam olarak temsil edilemediğimizi ve hatta İşitme Merkezlerini temsil ettiğini iddia eden dernek tarafından da yanlış temsil edildiğimizi düşünmekteyiz. Bahse konu dernek maalesef eylemleri ve söylemleri örtüşen bir dernek olmak yerine her seferinde sektörü zan altında bırakacak birtakım icraatları ile sektöre katkı sunmak isterken zarar vermiştir. Mesul müdür sertifika programındaki uygulama hataları ile başlayan süreç, ilerleyen zamanda kaleme alınan tutarsız yazıların yayınlanması ile devam etmiş ve etmektedir. İstemli yada istemsiz yapılan bu yanlışlar sonucu önce odyometristler, sonra da odyologlar nezdinde işitme merkezlerini küçük düşürmüşlerdir. Hatta bazen aynı konuda farklı görüş bildirerek tutarsızlık örneği olmuşlardır. 2012-2013 yıllarında henüz odyologlar mezun olmadı ve ülkede odyolog yok diyerek yok saydıkları odyologlar için 2014 yılında “saygıdeğer odyolog hocalarımız” diye bahsetmişler ama akabinde aynı kişileri “devlet eliyle soygun yapmak” ile suçlayabilmişlerdir. Derneğin yıllarca başkanlığını yapan kişinin kendi işitme merkezine hasta çekebilmek için yaptığı manevralardan söz etmeye dahi gerek yok çünkü kısa süre önce herkes şahit olmuş durumdadır.
İŞPRODER adının ortaya konulduğu tarih olan 24 Temmuz 2017 gününden beri sektörümüzde bugüne kadar görülmemiş pek çok değişim yaşanmış ve yaşanmaya da devam edecektir, zira bizler ilk günden beri diyoruz ki “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”. İŞPRODER isminin ortaya çıkması ile tüm sektörde bir hareketlenme yaşanarak başka yeni dernekler kurulmasının da fitili ateşlenmiş hatta yıllar önce kurulup sümen altı edilen dernekler bile biz de varız diye ortaya çıkmışlardır. Sektörün tek derneği olduğunu iddia eden dernek ise kendi içinde ayrışmalar yaşamaya başlamış ve kuruluşundan beri ilk defa olağanüstü bir genel kurula gitme kararı almak zorunda kalmıştır. Tam da bu konuda irdelenmesi gereken önemli noktalar mevcuttur fakat bunlar onların kendi içlerinde halletmeleri gereken konulardır. Aslında bugüne kadar yaptıkları ve yapamadıkları ile sektörümüzü yeterince zorda bırakmış olan, adı şaibelere karışmış olan, tesbit edilen usulsüzlükleri sebebiyle üyelerinin binlerce liralarını çarçur etmiş olan, on ay boyunca bilançosunu dahi yayınlayamayan, yeni kurulmakta olan dernekleri kendilerinin rüşvet ile olan mücadelelerini baltalamak amaçlı olarak kuruluyor olduğunu iddia edecek kadar küçülmüş bir başkan tarafından yıllarca yönetilmiş bir dernekten söz ediyoruz. Keşke kendileri iddia ettikleri gibi gerçekten düzgün işler yapmış olsalardı da sektörümüzün yanlış tanınmasına ve bütünüyle zan altında kalmasına vesile olmasalar ve derneğin adının mimlenmesine izin vermeselerdi. Ama maalesef bu mümkün olmadı ve artık olabilmesi de mümkün görünmüyor. Zira bugünlerde derneğe sahip çıkmalıyız çağrısında bulunanların da geçmişten gelen kötü intibaları düzeltebilmeleri maalesef mümkün görünmemektedir çünkü daha şimdiden yaptıkları beyanlar aslında halkın sağlığını değil de kendi menfaatlerini düşündüklerine dair emareler ile doludur. Zaten halkın sağlığını düşünebilmek için her şeyden önce bağımsız olmak gerekir. Bir grup çatısı altında çalışan birinin tüm sektörü kucaklayabilmesi nasıl mümkün olabilecektir?
Yıllarca birilerinin maşası olarak kullanılan bu yapı sadece maşanın veya maşayı tutan elin değişmesi ile düzelebilecek durumda değildir. Artık miadını tamamlamış olan bu derneğin tarihin tozlu raflarında yerini almasının zamanı gelmiştir. İnşallah sektörümüzün bu musibetten kurtulacağı an yakındır. Zaten kısa süre içinde İŞPRODER olarak çok farklı projelere imza atıyor olacağız. Bu projeler kimini çok sevindirecek ama kimini de üzecek projeler olabilir, ama tüm projelerimiz işitme kayıplı bireylerin daha iyi, daha nitelikli ve daha etik hizmet alabilmelerine yönelik olacaktır. Ortak hedefe ortak akıl ile yürüyeceğiz ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Gününü kurtarmaktan öte hem sektörün hem de işitme engelli bireylerin geleceklerini kurtarabilmeyi amaç edinebilecek herkesi İŞPRODER çatısı altında katkı sunmaya davet eder iyi günler dilerim.
Alim ERKEN
İŞPRODER Yönetim Kurulu Başkanı

Duyuru 18 Eylül 2017

18 Eylül 2017

Sağlık Bakanlığı’na

                                       ANKARA

Bakanlığınızca 24.09.2011 tarih ve 28064 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLERİ İLE İŞİTME CİHAZI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’in geçici madde-1 bölümü;  “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ihtiyaç hasıl olması durumunda, ruhsatlı merkezlerde sorumlu müdür olarak görev yapanlar ile diğer personele kapsamlı eğitim programı düzenlenir. Bu eğitime katılım zorunludur. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.” şeklindedir. 

Bu maddeye istinaden İşitme Merkezi Mesul Müdür ve çalışanlarına yönelik zorunlu bir eğitim programı uygulanmış olup bu yıl yeniden böyle bir program uygulanacağı bilgileri bazı dernekler tarafından detaysız bir şekilde sektör ile paylaşılmaktadır. Toplantının ne zaman, nerede ve hangi içerik ile yapılacağı konusunda bilgi verilmemektedir. Oysaki işitme merkezi mesul müdürleri ve çalışanları yaptıkları işin bir sağlık işi olduğunun bilinci ile kesintisiz hizmet verebilmek adına günlerini planlayarak yaşamaktadırlar. Tüm bireylerin olduğu gibi şüphesiz işitme merkezi mesul müdürleri ve çalışanlarının da şahsi durumları için önceden planlama yapmaları gereken nişan, evlilik, sünnet  v.b. gibi doğal süreçler yaşamaları kaçınılmazdır. Bu sebepledir ki planlanan bu eğitimlerin en azından altı ay öncesinden sektöre ilan edilmesi hem katılımın fazla olması hem de kişilerin zor durumda kalmaması açısından son derece önemlidir.

Diğer bir konu ise 2014 yılında yapılan ilk eğitim düzenleme görevi İşitme Cihazı Satıcıları Derneğine verilmiş ve bu dernekçe düzenlendiği ilan edilmişti.  Ancak o eğitim de çok yakın bir zamanda ilan edildiğinden pek çok kişi türlü zorluklar yaşamışlardı. Eğitimin içeriği ise sektörümüzün güncel bilgi seviyesinin çok altında tutulmuş ve katılan kişilerce “bunun için mi zorunlu tutularak buraya getirildik” tepkilerine sebep olmuştu.

Sektör çalışanlarının para, emek ve zaman harcayarak katılacağı ikinci bir eğitim planlaması var ise bunun derneğimiz ile de paylaşılmasını,

Yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin ilgili maddesi  “Yapılacak eğitimin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.” şeklinde olmasına rağmen eğitimin organizasyon inisiyatifinin sadece bir derneğe değil de tüm derneklerden oluşturulacak olan organizasyon komitesine verilmesini arz ederiz.

Üyeleri arasında uzman odyologlar, odyometristler ve uzun yıllardır işitme sektöründe hizmet veren deneyimli işitme merkezi sahipleri bulunan derneğimiz bahsi geçen eğitim programı ve organizasyonu için katkı sunmaya hazır olduğunu bildirir saygılar dilerim.

Alim ERKEN (05323706988 – isproder@gmail.com)

İŞİTME PROFESYONELLERİ DERNEĞİ

Yönetim Kurulu Başkanı

İŞİTME SAĞLIĞI AİLESİ

Sevgili sektör arkadaşlarım, birkaç dakikanızı ayırmanızı ve sakin bir anınızda bu paylaşımımı okumanızı rica ediyorum.
Öncelikle “sektör” sözü ile kimleri buna dahil ederek bu kelimeyi kullandığımı açıklamak istiyorum: İşi işitme sağlığı ile ilgili olan herkes İŞİTME SAĞLIĞI AİLESİ’ nin bir parçasıdır ve aileyi oluşturan bireyler ne kadar bilgili, güçlü ve donanımlı ise aile o kadar güçlü olacaktır ama bunun için gerek şart aile bireylerinin birbirleriyle iyi geçinmeleri ve birbirlerine destek olmalarıdır.
İşitme sağlığı için çalışan herkes, yani; KBB hekimi dahil olmak üzere, odyolog, odyometrist, sertifikalı müdür, işitme cihazı, implant ve odyolojik ekipman satışı yapan şirket yöneticisi, şirket tanıtım ve pazarlama personeli, ceo, teknik servis çalışanı, işitme engelliler öğretmeni, rehabilitasyon merkezi sahip ve çalışanları da dahil olmak üzere hepimiz ülke halkının işitme sağlığı için mesai ve emek harcamaktayız. Bunu ticari ve gayri ticari olarak ayırmak mümkün değildir, zira birinin yapacağı eksik veya hata diğerini etkiliyorsa etle tırnak gibiyiz ve ayrılamayız diye düşünüyorum. Elbette statü ve unvan olarak hepimiz farklıyız ve farklı da olmak durumundayız.  Ama bu farklılıklarla birbirimizi hor görme, lüzumsuz görme veya yok sayma gibi bir duruş sergilersek bundan en çok zarar görecek olan yine kendimiz ve işitmesi için çare arayan vatandaş olacaktır. Okumaya devam et “İŞİTME SAĞLIĞI AİLESİ”