Duyuru 06 Ekim 2017 – SGK’ya tavsiye niteliğindeki yazımız ve başvurumuz

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 06.10.2017
ANKARA

Bilindiği üzere işitme cihazı satış ve uygulaması sadece Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olan işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinde yapılabilmekte ve kurumunuz tıbbi cihaz ödemesi kuralları çerçevesinde de hak sahiplerine ödeme yapılmaktadır.
Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu ise tıbbi cihazların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda pek çok yasa, yönetmelik ve mevzuat ile düzenleme ve denetleme yapmaktadır. Diğer tüm tıbbi cihazlar gibi işitme cihazları da reklam, tanıtım ve satışa yönelik mevzuatlara tabiidir. İlgili mevzuata göre işitme cihazı raporu verilen vatandaşa o ildeki ruhsatlı işitme merkezlerinin iletişim bilgilerini içeren bir liste verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu uygulamadaki temel amaç haksız rekabetin önlenmesi ve vatandaşın mağdur olmasının önlenmesidir. Bu amaç derneğimizin de kuruluş amaçlarından biridir. İsim veya adres verilerek her hangi bir firmaya yönlendirilen hastalar büyük çoğunluğu kendilerini oradan almak zorundaymış gibi hissetmekte ve yönlendirildikleri yerden başka bir yere gitmemektedirler. Hastaya firma işaret etmenin mevzuat ile yasaklanmasının ve liste verilmesinin zorunlu kılınması maalesef hasta mağduriyetini ve haksız rekabeti önleyememektedir. Hastaya raporu ile beraber işitme merkezleri listesi verilmekte ama bazı kişilerce listedeki sıra numarası işaret edilerek o firmaya gitmesi söylenmektedir. Yönlendirme işlemi sözlü yapıldığı için maalesef bunun tespiti ve ispatı da yapılamamaktadır. Bu şekilde yapılan bu yönlendirmelerin ispatı sadece yönlendirilen hastalardır, ancak büyük çoğunluğu hastanesi ile sorun yaşamamak adına bunu yazılı beyan etmekten çekinmektedirler. Vatandaşın bu çekincede olması bazı simsarların veya yönlendirme yapan hastane personelinin de işlerini kolaylaştırmakta olduğundan aynı yöntemi devam ettirmektedirler. Maalesef şahit olduğumuz türlü türlü hasta yönlendirme yöntemleri geliştirilmiş durumdadır. Hekim, hekim sekreteri, odyolojik test birimi çalışanları, poliklinik memurları, heyet raporu birimi çalışanları, hastane içinde bulunan özel sektör çalışanı simsarlar olmak üzere farklı şekillerde yönlendirme yapılmakta olup bunun sonunda ihtiyaç sahibi vatandaşlar kentin en uzak noktasına bile gönderilebilmektedir. Bu durum özel hastaneler için de geçerlidir ve hatta “biz özel kurumuz” denilerek daha da ileri seviyelere taşınabilmektedir.
İşitme Profesyonelleri Derneği olarak halkımızın bu tür mağduriyetler yaşamaması için, ülkemizde temiz toplum, temiz ve etik ticaret anlayışının hakim olabilmesi için kurumunuza bir öneri ile talepte bulunuyoruz. İşitme cihazı ödemelerini yapan SGK İl Sağlık İşleri Müdürlükleri tarafından her ay sonunda hazırlanacak liste ile hastaların işitme cihazı reçetelerinin hangi doktor tarafından yazıldığını ve o hastanın hangi işitme merkezinden cihaz aldığının ilan edilmesi ile kurulmuş olan ikili ilişkilerin oraya konulması ve tekrarının engellenmesi mümkün olacaktır. İlan edeceğiniz liste sayesinde bir bölgedeki hastaneden özellikle bir merkeze yönlendirme var ise hemen anlaşılabilecektir. Liste ile bir merkezin bir polikliniğinden alınan rapor ve reçetenin hangi merkezde yığılma gösterdiği veya homojen dağılım olduğu görülebilecektir. Özel Hastaneler için yapılabilecek hasta takibi de zaten TC kimlik numarası ile mümkündür. Hastanın işitme cihazı raporu alması hangi özel merkezden geçerek kısa süre içinde hangi devlet devlet hastanesi polikliniğine ve oradan da hangi işitme merkezine yönlendirildiği de kurumunuz listelemesi ile anlaşılabilecektir.
Yönlendirmeye alet veya vesile olanlar için öyle bir listenin yayınlanacak olmasının caydırıcı, önleyici ve engelleyici sebeplere vesile olacağını, hatta kanunca yasaklanmış bu tür ilişkiler için delil mahiyetinde olacağını düşünüyoruz. Gereğinin yapılarak konu hakkında derneğimizin de bilgilendirilmesini saygılarımızla arz ederiz.
İŞİTME PROFESYONELLERİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Alim ERKEN