Duyuru 18 Eylül 2017

18 Eylül 2017

Sağlık Bakanlığı’na

                                       ANKARA

Bakanlığınızca 24.09.2011 tarih ve 28064 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLERİ İLE İŞİTME CİHAZI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’in geçici madde-1 bölümü;  “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ihtiyaç hasıl olması durumunda, ruhsatlı merkezlerde sorumlu müdür olarak görev yapanlar ile diğer personele kapsamlı eğitim programı düzenlenir. Bu eğitime katılım zorunludur. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.” şeklindedir. 

Bu maddeye istinaden İşitme Merkezi Mesul Müdür ve çalışanlarına yönelik zorunlu bir eğitim programı uygulanmış olup bu yıl yeniden böyle bir program uygulanacağı bilgileri bazı dernekler tarafından detaysız bir şekilde sektör ile paylaşılmaktadır. Toplantının ne zaman, nerede ve hangi içerik ile yapılacağı konusunda bilgi verilmemektedir. Oysaki işitme merkezi mesul müdürleri ve çalışanları yaptıkları işin bir sağlık işi olduğunun bilinci ile kesintisiz hizmet verebilmek adına günlerini planlayarak yaşamaktadırlar. Tüm bireylerin olduğu gibi şüphesiz işitme merkezi mesul müdürleri ve çalışanlarının da şahsi durumları için önceden planlama yapmaları gereken nişan, evlilik, sünnet  v.b. gibi doğal süreçler yaşamaları kaçınılmazdır. Bu sebepledir ki planlanan bu eğitimlerin en azından altı ay öncesinden sektöre ilan edilmesi hem katılımın fazla olması hem de kişilerin zor durumda kalmaması açısından son derece önemlidir.

Diğer bir konu ise 2014 yılında yapılan ilk eğitim düzenleme görevi İşitme Cihazı Satıcıları Derneğine verilmiş ve bu dernekçe düzenlendiği ilan edilmişti.  Ancak o eğitim de çok yakın bir zamanda ilan edildiğinden pek çok kişi türlü zorluklar yaşamışlardı. Eğitimin içeriği ise sektörümüzün güncel bilgi seviyesinin çok altında tutulmuş ve katılan kişilerce “bunun için mi zorunlu tutularak buraya getirildik” tepkilerine sebep olmuştu.

Sektör çalışanlarının para, emek ve zaman harcayarak katılacağı ikinci bir eğitim planlaması var ise bunun derneğimiz ile de paylaşılmasını,

Yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin ilgili maddesi  “Yapılacak eğitimin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.” şeklinde olmasına rağmen eğitimin organizasyon inisiyatifinin sadece bir derneğe değil de tüm derneklerden oluşturulacak olan organizasyon komitesine verilmesini arz ederiz.

Üyeleri arasında uzman odyologlar, odyometristler ve uzun yıllardır işitme sektöründe hizmet veren deneyimli işitme merkezi sahipleri bulunan derneğimiz bahsi geçen eğitim programı ve organizasyonu için katkı sunmaya hazır olduğunu bildirir saygılar dilerim.

Alim ERKEN (05323706988 – isproder@gmail.com)

İŞİTME PROFESYONELLERİ DERNEĞİ

Yönetim Kurulu Başkanı